Srečanje evropskih vej mednarodnega inštituta McKenzie v Helsinkih

»V našem podjetju se dobro zavedamo, da strokovno izpopolnjevanje predstavlja hojo v koraku s časom … Kot slovenska predstavnica sem se dogodka udeležila tudi letos.«

Nenehno učenje in izboljšave predstavljajo zdrav temelj za zagotavljanje kakovostnih  (zdravstvenih) storitev.  To zavedanje me spremlja še od mladih let, saj sem se po končani dipolomi odločila, da moja baza znanja ne bo nikoli usahnila. Prvo potezo sem naredila, ko sem se seznanila z metodo McKenzie – fizioterapevtskim pristopom Mehanične diagnoze in terapije. Po uspešno zaključenem izobraževanju in mednarodnih izpitih sem želela, da se praksa uvede tudi pri nas. S tem namenom je bil ustanovljen Inštitut McKenzie Slovenija. Pravzaprav je podiplomsko izobraževanje zdravnikov in fizioterapevtov s tega  področja edino na svetu, ki ima v vsaki državi, kjer poteka izobraževanje, tudi svoje uradno predstavništvo – lokalni inšititut. Inštitut McKenzie Slovenije, ki uspešno deluje od leta 1995, je edina takšna ustanova v domačem nacionalnem okolju, kjer se poleg izvajanja Mehanične diagnoze in terapije nudi tudi izobraževanje.

INŠTITUT MCKENZIE POSTAVLJA ENOTEN MODEL IZVAJANJA ISTOIMENSKE METODE PO CELEM SVETU  – PREDNOSTI TAKŠNE ORGANIZIRANOSTI SO ŠTEVILNE

1. Zagotavljanje enotnih standardov in  programov podiplomskega izobraževanja povsod po svetu: kar v praksi pomeni, da se povsod po svetu izobražuje na istem strokovnem nivoju.

2. Nadzor usposobljenosti terapevtov: na področju terapije se je po svetu uveljavila praksa, da morajo strokovnjaki s tega področja svojo strokovno usposobljenost neprestano dokazovati.

3. Zagotavljanje in nadzor dela inštruktorjev: tudi inštruktorji metode morajo vsako leto  znova dokazati svojo usposobljenost.

4. Po znanje in strokovno pomoč ni potrebno odhajati v tujino: terapevti so deležni izobraževanja, pacienti pa terapij v domačem okolju, kjer se vse aktivnosti izvajajo v maternem jeziku.

5. Možnost udeležbe strokovnih srečanj: strokovni delavci imajo možnost obiska konferenc in srečanj, kjer se obravnavajo novosti pri obravnavi bolečine v križu in vratu, ter predstavijo poročila aktualnih raziskav.

6. Možnost neposrednega komuniciranja s širšo javnostjo: na vprašanja, ki so zastavljena s strani terapevtov, zdravnikov, medijev in pacientov, odgovarjajo pooblaščeni predstavniki lokalnega inštituta  – brez posrednikov.

V mesecu juniju 2013 sem se udeležila Srečanja evropskih vej mednarodnega inštituta McKenzie v Helsinkih. Le-teh je v Evropi kar šestnajst (države Beneluksa, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Nemčija, Švica,  Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Norveška, Poljska, Slovaška, Slovenija Švedska in Velika Britanija).  Vedno več nas je in vsi predstavniki se zelo dobro zavedamo, da so takšna srečanja zelo pomembna, ker omogočajo: izmenjavo izkušenj, izdelavo kratkoročnih in dolgoročnih načrtov, izmenjavo idej, načrtovanje aktivnosti, pomoč,  in ne nazadnje tudi prijeten del – medsebojno druženje. Predvsem pa nas delajo pripadne skupni viziji, ki je zelo visoka in ambiciozna – da postane Mehanična diagnoza in terapija prva izbira, kadar gre za testiranje, terapijo, edukacijo in usposabljanje pacientov, ki trpijo zaradi bolečin v mišično skeletnem sistemu.  V nekaterih deželah je ta cilj že dosežen (na primer Danska), druge države pa še čaka delo na tem področju.

RAZLOGI ZA UPORABO MCKENZIE METODE SO ŠTEVILNI

1. Učinkovitost Mehanične diagnoze in terapije je dokazana in merljiva! Ustreznost terapije je podprta z izsledki znanstvenih raziskav, ki temeljijo na pogojih »evidence based medicine«.

2. Pacient prejme individualno obravnavo – šele na podlagi individualnega testiranja, določimo ustrezno terapijo. Metoda odpravlja bolečine in hkrati njene vzroke.

3. Majhno število terapij, za izvedbo se ne potrebuje dragih naprav in postopkov – kar predstavlja manjši strošek za pacienta.

4. Posredovanje znanja – paciente učimo, kako nadzirati in upravljati svoje bolečine.

McKenzie metoda ima izdelano vizijo tudi na mikro nivoju: omogočiti terapijo, ki je individualna, učinkovita, dostopna  in dovolj enostavna, da  jo lahko pacienti izvajajo tudi samostojno. Poučevanje in izvajanje omenjene terapije je moj največji projekt, kateremu sem posvetila velik delež poklicnega življenja, sedaj pa bi želela Mehanično diagnozo in terapijo  približatii čim večjemu krogu ljudi. Ko smo opremljeni z vsemi potrebnimi informacijami o možnostih zdravljenja bolečine, je možnost izbire resnično v naših rokah.  Smo odločevalci – kdo, kako in v kateri fazi nam bo pomagal, ko bomo imeli težave.

Do naslednjič lep pozdrav!
Barbka Zrnec

« More from Blog