SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA FIZIOTERAPIJE ZRNEC

VODENE VADBE

Stranka se z izpolnitvijo prijavnice (elektronsko ali na vadbi) zaveže, da sprejema in bo spoštovala »Splošne pogoje poslovanja Fizioterapije Zrnec«, ki so objavljeni na spletni strani www.svetzdravja.si.

Vodene vadbe potekajo od začetka oktobra do konca maja, razen na lokaciji Domžale in Društvo vojnih invalidov, kjer vadba poteka celo leto. Vadbe ne potekajo v času šolskih počitnic in praznikov, razen po dogovoru na lokacijah, ki vadbo v času šolskih počitnic dopuščajo.

VPIS NA VADBO poteka z izpolnitvijo prijavnice na naši spletni strani www.svetzdravja.si ali direktno na vadbi. Prijava na vadbo je veljavna s plačilom vadnine za določeno časnovno obdobje po veljavnem ceniku Fizioterapije Zrnec. Prijava v posamezno vadbeno skupino je mogoča do zapolnitve prostih mest v tej skupini.

CENIK storitev Fizioterapije Zrnec je objavljen na spletni strani www.svetzdravja.si in nameščen na vidnem mestu v prostorih Fizioterapije Zrnec.  Fizioterapija Zrnec si pridržuje pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe bodo objavljane na spletni strani www.svetzdravja.si in začnejo veljati z dnem objavljena omenjeni spletni strani, razen če je navedeno, da sprememba začne veljati kasneje.

Udeleženci telovadnih programov Fizioterapije Zrnec in Športnega društva Gibko imajo 10% popust na fizioterapevtske storitve Fizioterapije Zrnec. Popust velja v času aktivne udeležbe v telovadnih programih Fizioterapije Zrnec.

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI
Udeleženec bo za prijavo na vadbo po izpolnitvi prijavnega obrazca na spletni strani www.svetzdravja.si na elektronski naslov prejel račun, ki ga je dolžen poravnati pred prvo vadbeno uro. V primeru, da se udeleženec dogovori za poskusni obisk, je dolžan vadnino poravnati najkasneje do naslednjeha obiska vadbe.

Tisti udeleženci, ki imajo zaradi uvedbe karantene marca 2020 še nekaj neizkoriščenih terminov, jih bodo lahko izkoristili šolskem letu 2020/21. Neizkoriščeni termini se začnejo strnjeno izkoriščati s prvo vadbo po oddaji vaše prijave.

Zaradi trenutnih razmer je plačilo za 3 ali 4 mesece mogoče le, če se udeleženec strinja, da se v primeru začasnega prenehanja vadb zaradi epidemije ali druge višje sile, z vadbo nadaljuje preko spleta.

V primeru plačila vadnine za obdobje 2 mesecev ali manj se udeleženec strinja, za se v primeru začasnega prenehanja vadb zaradi epidemije oz. druge višje sile, njegova vadnina podaljša za čas zaprtja, lahko pa (ni nujno) termine porabi tudi na spletnih vadbah, ki jih organiziramo.

V primeru neplačila vadnine udeležba na vadbi ni mogoča, dokler udeleženec ne plača celotne zapadle vadnine.

V primeru premajhnega zanimanja za vadbo si pridržujemo pravico do ukinitve tiste vadbene skupine. Vadeči, ki so vadnino že plačali, jo lahko izkoristijo na kateri izmed naših preostalih lokacij (kjer je v skupini še prostor), oziroma mu vrnemo sorazmeren delež vplačane vadnine (za odpadle termine). Slednje velja samo v primeru ukinitve skupine s strani Fizioterapije Zrnec zaradi premajhnega zanimanja.

ODSOTNOST
Vadnine ni mogoče prenesti v naslednje plačilno obdobje razen ob odstonosti zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba), ki je daljša od 4 tednov. V tem primeru naj udeleženec na elektrosnki naslov svetzdravja@gmail.com pošlje zdravniško potrdilo o bolezni ali poškodbi, kjer bo lahko uredil vse potrebno za prenos vadnine. V primeru, da se oseba zaradi zdravstvenih razlogov vadb ne more več udeleževati, se lahko preostala vadnina kompenzira z drugimi storitvami Fizioterapije Zrnec. Vračilo denarja ni mogoče.

V primeru odsotnosti udeleženca zaradi katerega koli drugega razloga, razen zgoraj navedenih razlogov, se vadnina ne prenaša v naslednje plačilno obdobje.

Ob naknadnem vpisu v skupino se vadnina za določeno plačilno obdobje ustrezno zmanjša za število zamujenih vadb skladno s cenikom Fizioterapije Zrnec.

ODGOVORNOST
Udeležba na vodenih vadbah in ostalih programih Fizioterapije Zrnec je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca, ter Fizioterapija Zrnec zanjo ne nosi nobene odgovornosti.

Udeleženec se zaveže, da bo upošteval vsa navodila in ukrepe z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni v skladu z veljavno zakonodajo in določbami Fizioterapije Zrnec. Za morebiten prenos okužbe ali bolezni med dejavnostmi Fizioterapije Zrnec, Fizioterapija Zrnec ne prevzema nobene civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Udeleženec se v primeru okužbe z npr. SARS-Cov-2 odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenkse odgovornosti glede prenosa bolezni zoper Fizioterapijo Zrnec.

Vrednejše predmete (denar, mobilni telefon, nakit) mora udeleženec vzeti s seboj v telovadnico, saj garderobni prostori niso varovani. Za garderobo, izgubljene ali pozabljene predmete Fizioterapija Zrnec ne nosi nobene odgovornosti.

VARSTVO AVTORSKIH PRAVIC
Snemanje vadb s strani udeležencev ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno razmnoževati, prepisovati ali razširjati videoposnetkov, objavljenih na spletni strani ali v zaprtih skupinah družabnih omrežij Fizioterapije Zrnec brez pisnega dovoljenja Fizioterapije Zrnec. Vsebina vadbenih programov Fizioterapije Zrnec je zaščitena kot intelektualna lastnina. Avtorske pravice pripadajo podjetu Zrnec Barbka – Fizioterpija Zrnec s.p.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Splošni pogoji poslovanja Fizioterapije Zrnec zalnejo veljati z dnem objave na spletni strani Fizioterapije Zrnec www.svetzdravja.si in veljajo do preklica oziroma posodobitev in sprememb.

Dragomelj, 14.9.2020
Zrnec Barbka – Fizioterapija Zrnec