VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Zrnec Barbka – Fizioterapija Zrnec se zavezuje, da bo z osebnimi podatki udeležencev svojih storitev ravnalo skrbno, jih varovalo v skladu z veljavno zakonodajo o varsvtu osebnih podatkov in jih brez izrecne privolitve udeleženca ne bo posredovalo tretjim osebam.

Kot uporabnik storitev Fizioterapije Zrnec udeleženec ob prijavi soglaša, da njegove osebne podatke (ime, priimek, spol, datum rojstva, naslov bivanja, telefonsko številko in elektronski naslov) obdelujemo z namenom vpisa in razporejanja v vadbene skupine, obveščanju o izvajanju aktivnosti ter za potrebo izvedbe plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti.

Uporabnik storitev Fizioterapije Zrnec ob prijavi soglaša s fotografiranjem, snemanjem ter objavljanjem fotografij in posnetkov na spletni strani in uradnih socialnih omrežjih Fizioterapije Zrnec. Udeleženec bo s fotografiranjem in snemanjem vnaprej seznanjen s strani izvajalca storitve, ki bo prosil še za ustno privolitev.